Na 36 jaar intensieve samenwerking met mijn collega Conny Freije is zij tot een weloverwogen besluit gekomen om vanaf december 2021 met pensioen te gaan. Al die jaren kenmerkten zich door een zowel persoonlijke als professionele samenwerking waarbij wij elkaar loodsten en steunden in het veranderende GGZ landschap. De regio, verwijzers, haar cliƫnten en ikzelf zullen haar professionaliteit, persoonlijke betrokkenheid en humor gaan missen. Ik wens haar het allerbeste en ruimte voor de haar aangegeven andere interesses en behoeftes waarbij wij contact met elkaar zullen blijven houden.

De praktijk -in mijn persoon- blijft zich concentreren op eerstelijnspsychologische hulp en richt zich op kortdurende, klachtgerichte behandelingen bij (jong)volwassenen vanaf 18 jaar. De hulp valt onder de Generalistische BasisGGZ. Dit betekent dat de behandeling meestal kort van duur is en dat deze erop gericht is om de klachten op een concrete en praktische manier aan te pakken. Bij langdurige behandeling wordt in goed overleg doorverwezen naar een psychotherapeut of een tweedelijnsinstelling.

U heeft voor uw komst naar de praktijk een verwijsbrief (met de juiste diagnose voor verzekerde zorg) van uw huisarts nodig. Voor 2024 zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Uw zorgverzekeraar vergoedt bij de juiste indicatiestelling vanuit uw basisverzekering (zie kopje kosten).

De eerste zitting van de behandeling is bedoeld om samen met u de problemen of klachten door te nemen en te inventariseren om vervolgens een behandelplan op te stellen om de problemen en klachten te bestrijden. In de loop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken of de behandeling aansluit bij de gestelde doelen.

U kunt bij de praktijk terecht voor onder meer de volgende klachten: Op maandag en dinsdag houdt de heer Limmen telefonisch spreekuur tussen 12.15 en 13.00 uur onder nummer 0251-245172. U kunt zich ook via deze website aanmelden onder het kopje 'Aanmelden'. Er wordt binnen een werkdag per mail of telefonisch contact met u opgenomen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet, u kunt altijd bellen of mailen (zie kopje contact).

De Heer Henk Limmen is december 2020 met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. De visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP waarbij de praktijk wordt doorgelicht op o.a. dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Indien u niet tevreden bent over uw behandeling of over de gang van zaken in onze praktijk kunt een klacht indienen. Informatie over het indienen van een klacht vindt u op www.lvvp.nl.