Belangrijk bericht
Voor mevrouw Freije geldt dat op dit moment geen face-to-face contacten mogelijk zijn. Zij werkt met beeldbellen/bellen. Op haar eigen website kunt u meer informatie lezen.
Vooralsnog is bij de heer Limmen -naast mogelijkheid tot bellen en beveiligd beeldbellen- wel face to face contact mogelijk. Zie ook het kopje "Corona" op onze website voor de voorwaarden verbonden aan face to face contact. Voor de spreekuurtijden verwijzen wij u naar de ingesproken mededeling op ons antwoordapparaat.

Onze psychologenpraktijk concentreert zich vooral op eerstelijnspsychologische hulp en richt zich op kortdurende, klachtgerichte behandelingen. Onze hulp valt onder de Generalistische BasisGGZ. Dit betekent dat de behandelingen meestal kort van duur zijn en dat de behandeling erop gericht is om de klachten op een concrete en praktische manier aan te pakken. Bij langdurige behandeling verwijzen wij meestal en in goed overleg door naar een psychotherapeut of een tweedelijnsinstelling.

U heeft voor uw komst naar onze praktijk een verwijsbrief (met de juiste diagnose voor verzekerde zorg) van uw huisarts nodig. Voor 2019 hebben we met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, behalve met Caresq. Uw zorgverzekeraar vergoedt bij de juiste indicatiestelling vanuit uw basisverzekering (zie kopje kosten).

De eerste zitting van de behandeling is bedoeld om samen met u de problemen of klachten door te nemen en te inventariseren om vervolgens een behandelplan op te stellen om de problemen en klachten te bestrijden. In de loop van de behandeling bespreken wij regelmatig met u of de behandeling aansluit bij de gestelde doelen.

U kunt bij onze praktijk terecht voor onder meer de volgende klachten: Op maandag, dinsdag, en woensdag hebben wij telefonisch spreekuur tussen 12.00 en 13.00 uur (tel/fax 0251- 245172). Op die tijden kunt u zich telefonisch aanmelden voor een behandeling. U kunt zich ook via deze website aanmelden onder het kopje 'Aanmelden'. Er wordt binnen een werkdag per mail of telefonisch contact met u opgenomen om z.s.m. een eerste afspraak met u te maken. Desgewenst kunt u een voorkeur aangeven voor één van de psychologen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet, u kunt ons altijd bellen of mailen (zie kopje contact).

Onze praktijk is eind 2015 met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. De visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP waarbij de praktijk wordt doorgelicht op o.a. dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het certificaat is vijf jaar geldig.