Onze psychologenpraktijk concentreert zich vooral op eerstelijnspsychologische hulp en richt zich op kortdurende, klachtgerichte behandelingen bij (jong)volwassenen vanaf 18 jaar. Onze hulp valt onder de Generalistische BasisGGZ. Dit betekent dat de behandelingen meestal kort van duur zijn en dat de behandeling erop gericht is om de klachten op een concrete en praktische manier aan te pakken. Bij langdurige behandeling verwijzen wij meestal en in goed overleg door naar een psychotherapeut of een tweedelijnsinstelling.

U heeft voor uw komst naar onze praktijk een verwijsbrief (met de juiste diagnose voor verzekerde zorg) van uw huisarts nodig. Voor 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Uw zorgverzekeraar vergoedt bij de juiste indicatiestelling vanuit uw basisverzekering (zie kopje kosten).

De eerste zitting van de behandeling is bedoeld om samen met u de problemen of klachten door te nemen en te inventariseren om vervolgens een behandelplan op te stellen om de problemen en klachten te bestrijden. In de loop van de behandeling bespreken wij regelmatig met u of de behandeling aansluit bij de gestelde doelen.

U kunt bij onze praktijk terecht voor onder meer de volgende klachten: Op maandag houdt de heer Limmen telefonisch spreekuur en op dinsdag en woensdag houdt mevrouw Freije telefonisch spreekuur tussen 12.00 en 13.00 uur onder nummer 0251-245172. Op genoemde tijden kunt u zich telefonisch aanmelden voor een behandeling. U kunt zich ook via deze website aanmelden onder het kopje 'Aanmelden'. Er wordt binnen een werkdag per mail of telefonisch contact met u opgenomen. Desgewenst kunt u een voorkeur aangeven voor één van de psychologen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet, u kunt ons altijd bellen of mailen (zie kopje contact).

De Heer Henk Limmen is kortgeleden dit jaar (december 2020) met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Collega Conny Freije is eerder dit jaar met positief resultaat gevisiteerd. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. De visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP waarbij de praktijk wordt doorgelicht op o.a. dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Indien u niet tevreden bent over uw behandeling of over de gang van zaken in onze praktijk kunt een klacht indienen. Informatie over het indienen van een klacht vindt u op www.lvvp.nl.