Drs. Henk Limmen

Werktijden: maandag t/m donderdag (tenzij anders aangegeven op antwoordapparaat) van 8.45 uur tot 17.00 uur.
Woensdag praktijk op locatie Gezondheidscentrum Broekpolder, Steenhouwerskwartier 29 1967 KD Heemskerk.
Hij neemt daar deel aan multidisciplinair overleg en werkt nauw samen met huisartsen, POH-GGZ, oefentherapeut en andere disciplines in het Gezondheidscentrum. Persoonlijk telefonisch spreekuur op maandag en donderdag tussen 12.00 tot 13.00 uur onder nummer 0251-245172. Als u inspreekt op overige werkdagen is zijn streven om binnen één dag te mailen of bellen.

Wachttijd

Meestal kan hij een nieuwe client op korte termijn spreken en is in principe geen sprake van wachttijd. Ingeval er sprake is van enige wachttijd wordt bij aanmelding meteen in eerste telefonisch contact met de cliënt onderling afgestemd voor een eerste afspraak.

Achtergrond

Henk Limmen is een van de eerste eerstelijnspsychologen die zich in 1985 vestigt in de regio Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee. Na zijn doctoraalstudie psychologie volgt Henk opleidingen tot klinisch psycholoog, gedragstherapeut, eerstelijnspsycholoog en GZ-Psycholoog, alle met succes doorlopen. Het spreekt voor zich dat al deze verworven kennis in de loop van zijn behandeljaren heeft bijgedragen tot het snel en kundig in kaart brengen van de kernproblemen om daar de behandeling op af te stemmen.

Ook was hij pionier in het verzorgen van tientallen cursussen aan mensen met hyperventielatie-, angst- en paniekklachten en onverklaarbare psychosomatische klachten.

Daarnaast heeft hij als supervisor bijgedragen aan de opleiding van andere (eerstelijns) psychologen. Beroepshalve en vanuit persoonlijke interesse blijft hij zich bekwamen in de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie, zodat nieuwe methodieken in de behandeling kunnen worden toegepast. Vanaf eind jaren tachtig is hij zo'n 20 jaar lang bestuurslid van de Regionale Organisatie van Eerstelijns Psychologen. Hier zet hij zich in voor een sterke en effectieve kortdurende psychologische eerstelijnszorg in de regio Kennemerland. Goede samenwerking met de huisartsen is daarbij een vanzelfsprekende en noodzakelijke voorwaarde.

Henk heeft onder andere affiniteit met relatietherapie, behandelen van psychosomatische klachten, depressieve klachten, angst- en paniekstoornissen en fobische angsten. Hij stond reeds veel mensen bij in hun omgang met burn-out en overspannenheidsklachten, waarbij zij tevens ondersteuning krijgen in het contact met derden, waaronder de bedrijfsarts. Zijn werkgebied en interesses zijn echter breder (zie onder).

Henk werkt volgens de richtlijnen van ondergenoemde beroepsverenigingen, de richtlijnen van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog is hij verplicht zich iedere 5 jaar te laten herregistreren. Om aan de eisen voor herregistratie te voldoen volgt hij regelmatig nascholing, intervisie, is als bestuurslid bij Psyzorg Kennemerland/Haarlemmermeer nauw betrokken bij overlegsituaties en alle veranderingen in het werkveld.

Lidmaatschappen en registraties

Werkgebieden

Persoonlijk

Henk is getrouwd, heeft twee kinderen, speelt in zijn vrije tijd squash, is aangesloten bij een kookclub en is een grote muziekliefhebber.